مبنا رایانه کیان

جستجو

📺Iptv چیست ؟

تلویزیون پروتکل اینترنت

Iptv به معنی تلویزیون پروتکل اینترنت است. سیستمی است که خدمات تلویزیونی را با استفاده از پروتکل اینترنتی از طریق یک شبکه پکتی یا سوییچ شده مانند اینترنت ارائه می‌دهد، به جای استفاده از فرمت‌های سنتی تلویزیونی ماهواره‌ای و کابلی.   Iptv به کاربران اجازه می‌دهد تا محتوای رسانه‌ای مانند کانال‌های تلویزیونی زنده، ویدیوهای درخواستی […]