مبنا رایانه کیان

جستجو

مقالات وبلاگ

تلویزیون پروتکل اینترنت
IPTV

📺Iptv چیست ؟

Iptv به معنی تلویزیون پروتکل اینترنت است. سیستمی است که خدمات تلویزیونی را با استفاده از پروتکل اینترنتی از طریق یک شبکه پکتی یا سوییچ

بیشتر بخوانید